Grupa TSR

TSR zapoczątkował swoją działalność w roku 1996 po przejęciu tak znaczących niemieckich przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją stali, jak założona w roku 1890   firma Thyssen Sonnenberg GmbH oraz dział złomowy powstałej w roku 1906 firmy Klöckner & Co.
Od tego momentu TSR jest wiodącym przedsiębiorstwem na europejskim rynku zajmującym się recyklingiem złomu stalowego i metali kolorowych.
Technologia przetwórstwa złomu oparta jest na najnowocześniejszych urządzeniach o wysokiej wydajności, takich jak: paczkarki, prasonożyce oraz strzępiarki, spełniając jednocześnie wysokie standardy środowiskowe.
Roczny obrót Grupy TSR wynosi ponad dwa miliardy euro, a handel złomem przekracza siedem milionów ton rocznie.

 

 

Od 2007 roku udziałowcami przedsiębiorstwa są:


przedsiębiorstwo usługowe w zakresie gospodarki wodnej i gospodarki odpadami REMONDIS AG & Co. KG z siedzibą w Lünen (Niemcy) - 80% udziałów


włoski producent stali Alfa Acciai - 20% udziałów

TSR Poland Sp. z o.o.
Budowlanych 6/1a
41-303 Dąbrowa Górnicza
Polska
Tel: +48 32 260 24 33
Fax: +48 32 268 03 04
Email: biuro@tsrpl.pl